Dostava

Ako ti je potrebna pomoć
Možeš nas kontaktirati putem
office@matolures.com

Pratite nas na:

Evropa

Slovenija, Hrvatska, BiH, Crna Gora, Severna Makedonija

 

Težina CENA (EURO)
do 250 grama 6 EUR
do 500 grama 8 EUR
do 1 kg 12 EUR
do 2 kg 15 EUR

Druge evropske zemlje

 

Težina CENA (EURO)
do 250 grama 6 EUR
do 500 grama 9 EUR
do 1 kg 15 EUR
do 2 kg 19 EUR

Afrika

 

Težina CENA (EURO)
do 250 grama 6 EUR
do 500 grama 9 EUR
do 1 kg 20 EUR
do 2 kg 25 EUR

Azija

 

Težina CENA (EURO)
do 250 grama 6 EUR
do 500 grama 9 EUR
do 1 kg 20 EUR
do 2 kg 25 EUR

Amerika

 

Težina CENA (EURO)
do 250 grama 8 EUR
do 500 grama 12 EUR
do 1 kg 22 EUR
do 2 kg 27 EUR

Australija i dr
countries

 

Težina CENA (EURO)
do 250 grama 8 EUR
do 500 grama 12 EUR
do 1 kg 22 EUR
do 2 kg 27 EUR

*POST EXPORT
Očekivano vreme dolaska paketa na mesto isporuke je između 7 i 40 dana, u zavisnosti od zemlje odredišta.

50% težine mamca (za pakovanje) dodaje se na masu mamca, pri izračunavanju ukupne težine. Primer: Naručili ste dva mamaca od po 50 grama, što je ukupno 100 grama, na tu masu se dodaje 50% od 100 grama, a ukupna težina je 150 grama.

Slanje paketa se vrši jednom nedeljno, petkom.

DHL

 

Težina CENA (EURO)
do 500 grama 28 EUR
do 1 kg 28 EUR
up to 1,5 kg 33 EUR
do 2 kg 41 EUR

*DHL
Očekivano vreme dolaska paketa na mesto isporuke: Zapadna Evropa
između 2 i 5 radnih dana, ostale zemlje između 5 i 12 radnih dana.